Renovering

Vi utfører renovering og vedlikehold som for eksempel skifting av tak, kledning og vinduer/dører, innvendig ombygging og oppussing og montering av kjøkkeninnredning og garderobe m.m. Vi utfører også totalrenovering. 

Vi er medlem i NYTT OG BEDRE og du finner oss på www.nyttogbedre.no  Som byggmester er vi din profesjonelle samarbeidspartner på rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT). Vi hjelper deg å ivareta og øke verdiene som du sitter på i dine eksisterende bygg og eiendommer. Du finner eksempler på hva vi kan hjelpe deg med og du kan laste ned idebrosjyerog få praktiske råd og tips.