Kaiarbeid

Vi har lang erfaring i bygging og reparasjon av trekaier. Vi har utstyr for paling av kaistolper.